[Motion graphic] Các chính sách hỗ trợ vốn vay

Cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là chương trình của Cục Việc Làm (Bộ LĐ-TB & XH) nhắm tới các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động. Chương trình quy định rõ điều kiện vay, người vay và mức vay tới từng đối tượng.

Cho vay ưu đãi đối với lao động đi lao động nước ngoài theo hợp đồng  là chương trình của Ngân hàng chính sách và Quỹ quốc gia về việc làm hướng tới các đối tượng – Người lao động thuộc hộ nghèo – Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất – Người dân tộc thiểu số – Người lao động thuộc hộ cận nghèo – Thân nhân của người có công với cách mạng

Các chương trình này đều có quy định rõ ràng về các điều kiện, khoản vay, lãi suất ưu đãi cao, thủ tục nhanh chóng và minh bạch.

Bản quyền sản phẩm: Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Sản xuất: Adamo Studio