PhD Luu Hai Minh

PhD Luu Hai Minh

OIC đã chọn Adamo là đối tác chính thức trong tất cả các hệ thống trình chiếu cơ sở của OIC. Với hệ thống khách hàng rộng khắp không những ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu, hy vọng Adamo sẽ đồng hành và giúp OIC chinh phục những thành tựu công nghệ mới làm rạng danh trí tuệ Việt. - Tiến sĩ  Lưu Hải Minh, Chủ tịch công ty công nghệ mới Nhật Hải (OIC) (oic.com.vn)
Video, Motion Graphic, Infographic, Visual Content
2013-03-19T04:27:44+00:00
OIC đã chọn Adamo là đối tác chính thức trong tất cả các hệ thống trình chiếu cơ sở của OIC. Với hệ thống khách hàng rộng khắp không những ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu, hy vọng Adamo sẽ đồng hành và giúp OIC chinh phục những thành tựu công nghệ mới làm rạng danh trí tuệ Việt. - Tiến sĩ  Lưu Hải Minh, Chủ tịch công ty công nghệ mới Nhật Hải (OIC) (oic.com.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.