PhD Huynh The Du

PhD Huynh The Du

“Một inforgraphic rất ấn tượng. Với một khoảng không gian rất hẹp nhưng Adamo Studio đã giúp Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu bật được những thông tin quan trọng một cách rất sinh động và dễ nhớ về các hoạt động của Hội. Inforgraphic là một công cụ marketing hiện đại và việc tạo ra những sản phẩm ấn tượng như Adamo Studio là rất quan trọng.” - Tiến sĩ Huỳnh Thế Du – Giám đốc đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Video, Motion Graphic, Infographic, Visual Content
2013-03-19T04:03:41+00:00
“Một inforgraphic rất ấn tượng. Với một khoảng không gian rất hẹp nhưng Adamo Studio đã giúp Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu bật được những thông tin quan trọng một cách rất sinh động và dễ nhớ về các hoạt động của Hội. Inforgraphic là một công cụ marketing hiện đại và việc tạo ra những sản phẩm ấn tượng như Adamo Studio là rất quan trọng.” - Tiến sĩ Huỳnh Thế Du – Giám đốc đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.