Thiết kế tài liệu

Giải pháp thiết kế infographic đã được chúng tôi áp dụng rộng rãi vào các sản phẩm truyền thông, marketing được các tổ chức và doanh nghiệp thường xuyên sử dụng. Bao gồm

– Profile, Brochure, Catalogue

Tan A 2

Tan A 8

Tan A 3

 

– Thuyết trình

HASMEA – Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 from Steve Nguyen

 

– Ebook

Tự thiết kế nội dung hình ảnh cho truyền thông và tiếp thị (ebook) from Steve Nguyen

 

– Sách hướng dẫn

06_Cover Flatten04_Open Angel Inner

01_Open Page Inner

 

Nếu bạn muốn sở hữu các sản phẩm như trên, hãy LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi