Khởi động chương trình “Mỗi thứ 3 chia sẻ một (1) Bí quyết

Posted on Oct 13, 2015

Khởi động chương trình “Mỗi thứ 3 chia sẻ một (1) Bí quyết

Mục tiêu của chương trình “Mỗi thứ 3 chia sẻ một Bí quyết” là các  bạn ham học hỏi và muốn áp dụng tinh hoa kiến thức thế giới để phát triển bản thân, sự nghiệp và doanh nghiệp của mình.

Theo đó, vào ngày thứ 3 hàng tuần, Adamo Studio sẽ chia sẻ 01 slide, infographic hoặc video; nội dung rất đang dạng ở bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đầu hướng tới giúp các sự phát triển của các bạn. Các bạn hãy đọc, tải về các chia sẻ với những người mình yêu quý để họ cùng phát triển với bạn.

Chương trình bắt đầu với 06 điều nên làm mỗi khi thức giấc.

Rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng chương trình và nhận được nhiều lợi ích cho bản thân