Dự án Cầu thí điểm của TW Đoàn (Motion Graphic)

Từ năm 2010,  Ban Thanh niên xung phong của TW Đoàn TNCS HCM đã kết hợp với thanh niên địa phương của 10 tỉnh xây dựng được 80 cây cầu cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn. Mục tiêu của dự án là xây được 100 cây cầu, giúp cho các em học sinh tới trường dễ dàng hơn, tăng cường giao thông và trao đổi hàng hóa giữa các vùng miền, từ đó giúp tăng cường đời sống kinh tế, văn hóa những khu vực còn nhiều khó khăn. Nguồn lực để xây dựng cầu gồm Ngân sách TW và nguồn lực thanh niên tại các địa phương.

Khách hàng: Ban Thanh niên xung phong/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Dạng dự án: Motion Graphic

 

Mr Tho“Chúng tôi nhận thấy clip báo cáo kết quả xây dựng 100 cầu nông thôn được xây dựng rất sáng tạo, công phu và có đổi mới về cách làm. Qua clip báo cáo, người xem có thể tiếp cận được quá trình và kết quả thực hiện khá toàn diện mà không mất nhiều thời gian để đọc văn bản một cách khô khan. Hình thức báo cáo như thế này cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với các bạn trẻ với tư duy trẻ trung, năng động, cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.”

– Anh Nguyễn Minh Thơ, Quyền Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.