Kỹ năng lái xe số tự động an toàn cho người Việt [Infographic]

Khi dừng đèn đỏ nếu thời gian ngắn chỉ cần để D và giữ phanh chân, nếu chờ lâu chuyển về N và kéo phanh tay.

Kynanglaixe-1-1426577298