Lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc (Motion Graphic)

Số lượng người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài đang ngày càng gia tăng, lên tới 500.00 trong năm 2011. Những người lao động này đang mang về cho quê hương lượng kiều hối lên tới 2 tỉ đô la mỗi năm.

Thế nhưng, một số lao động vì mưu lợi trước mắt đã phá vỡ quy định và các cam kết. Họ không biết rằng những lợi ích trước mắt này đã phá vỡ đi hạnh phúc lâu dài của chính họ và những người ở quê hương.

Video clip được Adamo Studio sản xuất theo đơn đặt hàng của TW Đoàn