Số liệu khó tin về cướp giật ở Sài Gòn (Motion Graphic)

Trong năm 2012, nạn cướp giật tại Sài Gòn bất ngờ phát triển mạnh và là một chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Bọn cướp hành động hết sức táo tợ và dã man, thậm chí có thể chém ngay khi gặp nạn nhân chỉ để cướp một chiếc điện thoại rẻ tiền. Đây là video hợp tác giữa báo điện tử Vietnamnet và Adamo Studio.