nghề lễ tân

[Motion graphic] Nghề lễ tân

[Motion graphic] Nghề lễ tân

Nhân viên lễ tân khách sạn là người thực hiện những công việc hành chính trong khách sạn, chịu trách nhiệm tiếp đón, hướng dẫn khách. Nhân viên lễ tân được coi như bộ mặt của khách sạn, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khách sạn.

Công việc của lễ tân khách sạn khá đa dạng, bao gồm – Trực điện thoại, trả lời các thông tin về dịch vụ – Tiếp đón khách, làm thủ tục nhận phòng, trả phòng. – Hướng dẫn, giới thiệu, giải đáp thông tin – Giúp khách trong các công việc: điện thoại, chỉ dẫn thông tin, nhận và trả đồ kí gửi, gọi taxi – Làm thủ tục thanh toán với khách. – Lưu dữ liệu khách hàng vào phần mềm quản lí khách sạn.

Sản phẩm thuộc Đề án tư vấn hướng nghiệp cho học sinh PTTH của TWĐ TNCS HCM và Bộ Lao động phối hợp thực hiện. Mục tiêu đề án là nhằm giúp các em học sinh có đủ thông tin để định hướng rõ nét về ngành học, mục tiêu định hướng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai.

Posted by adamostudio@admin, 1 comment