sửa nước

[Motion Graphic] Nghề thợ điện nước

[Motion Graphic] Nghề thợ điện nước

Thợ điện nước là người lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, nước cho những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và các công trình khác. Nói cách khác, họ là người liên quan tới những nhu cầu hết sức thiết yếu của sinh hoạt hàng ngày

Công việc của thợ điện nước có thể chia ra làm hai mảng lớn: lắp đặt và sửa chữa.

Lắp đặt  là khi công trình đã hoàn thiện phần xây, đó là lúc thợ điện nước nhập cuộc. Họ sẽ cần phải:

– Tự thiết kế hoặc xem xét sơ đồ thiết kế điện, nước sẵn có

– Lên danh sách các thiết bị phù hợp và mức giá cho chủ đầu tư, phụ trách thi công hoặc chủ nhà xem xét

– Cung cấp thiết bị đã được duyệt

– Lắp đặt thiết bị theo đúng sơ đồ thiết kế cũng như đảm bảo tính mỹ thuật

Posted by adamostudio@admin, 0 comments