[Infographic] Ưu điểm và nhược điểm của làm việc từ xa thời Covid

Trong khi nhiều người thấy làm việc tại nhà hiệu quả hơn nhưng cũng cảm thấy khó có thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống của kiểu làm việc này

Đa số mọi người cảm thấy cần tới những công cụ làm việc từ xa như Zoom hay Slack để có thể phối hợp hiệu quả

Mặc dù làm việc từ xa tạo ra sự linh hoạt đáng kể, nhưng với nhiều người có gia đình, đặc biệt là có con trẻ, thì thật sự khó có thể tập trung.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.