Chính sách Cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm I Motion Graphic / Animated Video truyền thông

Chương trình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được thực hiện trên các cơ sở pháp lý là Luật Việc làm, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, các Nghị định của Chính phủ; Thông tư và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội.

Đối tượng của Chương trình là

1. Cơ sở sản xuất kinh doanh, gồm: • Doanh nghiệp nhỏ và vừa. • Hợp tác xã. • Tổ hợp tác. • Hộ kinh doanh.

2. Người lao động

Trong đó ưu tiên:

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số

– Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Người khuyết tật

Video Motion Graphic thuộc bản quyền của Cục  Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội

Sản xuất bởi Adamo Studio

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments