[Infographic] 10 nghề chưa từng tồn tại cách đây 5 năm

 

 

Mà thậm chí rất nhiều nghề trong danh sách này hiện đang thu hút được số nhân lực ngày càng tăng với thu nhập đáng kể cho người lao động. Phần lớn những nghề xuất hiện trong danh sách top10 này xuất hiện theo sự phát triển của lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là thiết bị di động.
Top 10 job titles that didn't exist 5 years ago_fin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.