Những lợi thế và lợi ích của IaaS (Infographic)

 

Người ta phải cân nhắc rất nhiều thứ khi quyết định chọn mua dịch vụ điện toán đám mây. An toàn, tương thích và các dịch vụ quản trị chỉ là một trong vài điểm mà khách hàng đem ra cân nhắc. Thế nhưng, đâu mới là thứ quan trọng nhất với khách hàng của “đám mây” ?

Tháng 01.2013, công ty “đám mây” là Bluelock đã tiến hành đợt khảo sát kéo dài 3 tháng với hơn 352 cá nhân tham gia. Những người này thuộc đủ thành phần doanh nghiệp, ngành ghề và vị trí công tác. Kết quả là, cho dù thuộc các vùng địa lý khác nhau, nhưng những người này giống nhau ở nhiều mức thang giá trị. Và khảo sát này đã cho ra được một bức tranh tổng thể khá rõ ràng về những điều gì quan trọng nhất đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây IaaS hiện nay, và những điều họ trông đợi trong tương lai

 

infographic
infographic

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.