[Motion graphic] Nghề hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là nhân viên, cộng tác viên làm việc cho các công ty du lịch, công ty lữ hành hoặc các đơn vị quản lí, khai thác tài nguyên du lịch thực hiện việc đón tiếp, tổ chức hoạt động du lịch theo chương trình công ty đã bán cho khách.

Những công việc chính theo chương trình này bao gồm – Đón tiếp, hướng dẫn, tổ chức các chuyến du lịch cho khách hàng – Tổ chức việc ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi cho khách hàng – Đảm bảo sự an toàn, thoải mái cho khách hàng – Thay mặt công ty giải quyết những tình huống phát sinh trong chuyến đi mình phụ trách – Đề xuất các chương trình phát triển du lịch phù hợp với mọi khách hàng.

Sản phẩm thuộc Đề án tư vấn hướng nghiệp cho học sinh PTTH của TWĐ TNCS HCM nhằm giúp các em học sinh có đủ thông tin để định hướng rõ nét về ngành học, mục tiêu định hướng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai. Dự án kéo dài trong 5 năm từ 2018 đến 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.