[Motion graphic] Nghề MC, dẫn chương trình

MC là người dẫn dắt chương trình, là một cầu nối với khán giả, làm cho khán giả không chỉ say mê thích thú mà còn là một bộ phận không thể thiếu trong kết cấu chương trình. Chương trình có thành công hay không, hơn nửa là do tài năng của MC.

Nhiệm vụ của MC là dùng lời nói giới thiệu, kết nối và dẫn dắt chương trình Công việc chính của MC là tìm hiểu thông tin để xây dựng kịch bản dẫn, dẫn chương trình, và xử lý các tình huống phát sinh Để làm tốt việc này, đòi hỏi MC phải thuộc kịch bản, dẫn theo kịch bản và tạo phong cách riêng

Motion graphic này thuộc Đề án tư vấn hướng nghiệp cho học sinh PTTH của TWĐ TNCS HCM và Bộ Lao động phối hợp thực hiện. Mục tiêu đề án là nhằm giúp các em học sinh có đủ thông tin để định hướng rõ nét về ngành học, mục tiêu định hướng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.