Cuốn tài liệu bằng infographic đầu tiên tại Việt Nam?

Yêu cầu mà khách hàng đặt ra cho Adamo Studio là phải giảm tối đa chữ viết, đơn giản hoá các nội dung, thiết kế infographic sao cho không chỉ đẹp, chính xác, hấp dẫn mà còn giúp cho những người không có chuyên môn hiểu được nội dung cơ bản.

Gói thiết kế “Cẩm nang an toàn giao thông” cho Honda Việt Nam

Adamo Studio đã hoàn thành gói thiết kế về an toàn giao thông cho Honda Việt Nam bao gồm – Cẩm nang tham gia giao thông an toàn (Guidebook) 14 trang, sizeA5 – Cẩm nang hướng dẫn giao thông an…

Đọc tiếp

[Infographic] Brochure for Supporting center for Business Registration

Supporting Centre for Business Registration is a public non-business unit under the Agency for Business Registration, Ministry of Planning and Investment. Aiming to a favourable business and investment environment for the business community, the Supporting Centre for Business Registration has…

Đọc tiếp

Information Service Guide Book

Information Service is a public service on National Business Registration Information Portal. The service help individual, corporation and organization collect legal business registration information quickly and easily to ultilize in many purposes. The guide book which designed with infographic, helps…

Đọc tiếp