San xuat TVC/Motion Graphic

Nhng s liu thng k mi nht v marketing ton cu ang cho thy truyn thng bng video ang ngy cng c a chung, c sc pht...

Read More

Gii thiu

Adamo Studiol thng hiuthit k truyn thng Infographictin phong ti Vit Nam, chuyn cung cp cho khch hng cc sn phm qung...

Read More

Thiet ke Infographic

Mt trong nhng cach tt nht giup ngui xem tip thu uc nhiu thong tin mt luc chinh la infographic. No giup hin thi...

Read More

Thit k ti liu

Gii php thit k infographic c chng ti p dng rng ri vo cc sn phm truyn thng, marketing c cc t chc v doanh...

Read More

10 l do nn dng Infographic

Vi xu hng s dng internet nh mt knh qung b thng tin hin nay, lm sao truyn t iu cn ni mt cch hiu qu nht n...

Read More

Tai sao lai chon chung toi?

Adamo Studio nm gi cc b quyt gip bn c nhng thit k mang hiu qu truyn thng vt tri. Chuyn mn ca chng ti l gip cc bn th hin thng tin bng nhng hnh nh khng ch p, d dng thu ht khch hng m hn na, cn gip ngi xem d dng hiu thng ip ca bn, d b thuyt phc hn, nh thng tin lu hn v chia s thoi mi vi bn b ngi thn c online ln offline.

Read More »

San xuat TVC/Motion Graphic

Tip th bng video, c bit l motion graphic s l xu hng thng tr marketing trong cc nm ti. Cc clip motion graphic do Adamo Studio sn xut ang l loi hnh c khch hng c bit a chung. Cc sn phm ny khng mi l, hp dn m quan trng hn n mang li hiu qu truyn thng cc k n tng.

Read More »

Thiet ke Infographic

Mt trong nhng cach tt nht giup ngui xem tip thu uc nhiu thong tin mt luc chinh la infographic. No giup hin thi mt khi lung thong tin ln giup mt d tip thu, hiu qua hon rt nhiu so vi li trinh bay s dung cac khi ch ln. c bit l cc thit k infographic rt c ngi xem a thch chia s trn cc mng x hi nh facebook, din n.

Consult your http://canadiandrugsclub.com/ and tell what difficulties you are facing.
Read More »
TS Luu Hai Minh

TS Luu Hai Minh

OIC JSC.,

OIC chn Adamo l i tc chnh thc trong tt c cc h thng trnh chiu c s ca OIC. Vi h thng khch hng rng khp khng nhng Vit Nam m cn trn ton cu, hy vng Adamo s ng hnh v gip OIC chinh phc nhng thnh tu cng ngh mi lm rng danh tr tu Vit.

- Tin s Lu Hi Minh, Ch tch cng ty cng ngh mi Nht Hi (OIC)(oic.com.vn)

Dr Huynh The Du

Dr Huynh The Du

Harvard University

Mt inforgraphic rt n tng. Vi mt khong khng gian rt hp nhng Adamo Studio gip Hi Thanh nin Sinh vin Vit Nam ti Hoa K nu bt c nhng thng tin quan trng mt cch rt sinh ng v d nh v cc hot ng ca Hi.Inforgraphic l mt cng c marketing hin i v vic to ra nhng sn phm n tng nhAdamo Studio l rt quan trng.

– Tin sHunh Th Du i hc Harvard Ch tch Hi Thanh nin sinh vin ti Hoa K(http://sinhvienusa.org/)

Le Van Hieu

Le Van Hieu

Seatech

“Ti nh gi cao Clip 20 nm Phong tro Doanh nhn tr Vit Nam ny, bi y l mt bc tin mi trong cch lm phim t liu v hnh nh tuyn tuyn v Hi Doanh nhn tr Vit Nam. Clip c lm vi cng ngh mi, th hin s nng ng, sng to, ph hp vi phong cch ca Doanh nhn tr.”

–AnhL Vn Hiu, Ph Ch tch Hi Doanh nhn tr Vit Nam, Tng Gim c Cng ty CP My v Thit b Ph tng Seatech(http://seatech.com.vn)

Dr Tran Luong Son

Dr Tran Luong Son

Vietsoftware

“Inforgraphics la xu th mi trn Th gii v tip thi trong thi ai Internet. Cac ban inforgraphic clip cua Adamo Studio thit k a giup chung ti gii thiu san phm cng ngh cua minh ti khach hang vi hiu qua cha tng thy”.

- Tin sTrn Lng Sn – Tng gim c Cng ty c phn Phn mm Vit(http://vietsoftware.com)

Mr Nguyen Trung

Mr Nguyen Trung

Vivicorp

Ti ngc nhin trc cc sn phm ca Adamo Studio. Chng rt chuyn nghip, mi m v hp dn. Ti khng khng th tin l mt s sn phm trong s ny c to t cc cng c to thuyt trnh nh PowerPoint.

- ngNguyn Trung Ch tch cng ty V&V IDS., JSC(http://vivicorp.com)

Mr Mac Quoc Anh

Mr Mac Quoc Anh

HASMEA

Ti hon ton b thuyt phc bi cc dch v ca Adamo Studio. V ti cng tin rng cc doanh nghip s c hng li rt nhiu t cc dch v ny. Chc chn HASMEA s thng xuyn s dng dch v ca Adamo Studio trong cc chng trnh tip theo ca mnh.

Thc sMc Quc Anh, Ph Ch tch kim Tng th k Hip hi Doanh nghip va v nh thnh ph H Ni(http://hasmea.org.vn)

Mr Pham Anh Tuan

Mr Pham Anh Tuan

Vietnamnet

“Chnh s hp tc gia bo v Adamo Studio cung cp cho bn c cch lm bo hin i ca th gii, gp phn lm phong ph thm ni dung phn nh v hiu qu ca bo.”

- ngPhm Anh Tun – Ph TBT bo in t Vietnamnet(http://vietnamnet.vn)