[Infographic] Singapore dưới thời thủ tướng Lý Quang Diệu

Khi còn làm Thủ tướng, ông Lý Quang Diệu đã tạo ra những thay đổi đột phá cho Singapore cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội, văn hóa, giáo dục.

singapore-fin-1427090370

 

Bản Việt hoá bởi Vnexpress

20150321_gdc865_4

 

Bản gốc của Economist.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.