[Infographic] Những con số thú vị của ngành khách sạn dịp APEC 2016

Yêu cầu: khách hàng mong muốn biến những thông tin, số liệu thú vị của APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam thành một infographic hấp dẫn và thú vị. Giải pháp: Sau 3 ngày, Adamo đã hoàn…

Đọc tiếp

10 secrets to make your contents go viral crazily (Presentation)

Content is everywhere. The Internet is full of it. The obvious question arises: How can you make your content stand out and become the most viewed, most shared piece of content on the Internet? Some of top answers are revealed…

Đọc tiếp