Top 10 Bí Quyết Thuyết Trình Của Steve Jobs

Những bi quyet thuyet trinh dưới đây được tóm lược từ cuốn sách nổi tiếng “Những bí mật thuyết trình của Steve Jobs” của tác giả Carmine Gallo. Trong tất cả những buổi thuyết trình của mình Steven Jobs đã luôn sử…

Đọc tiếp

Presentation Secrets of Steve Jobs (Presentation)

I would like to reshare this Slide as Adamo Studio has translated the original file to Vietnamese version. We hope the Vietnamese version could help Vietnamese people, who adore Steve Jobs and love his amazing presentation skills, can learn from…

Đọc tiếp