Các yếu tố Ergonomic trong thiết kế Infographic

1. Infographic và Ergonomic Information graphic (đồ họa thông tin) hay viết tắt là Infographic là một hình thức thiết kế đồ họa, sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu – thường là những thống kê…

Đọc tiếp