[Infographic] Lịch sử của nén dữ liệu

Posted on Apr 21, 2015

[Infographic] Lịch sử của nén dữ liệu

Trong công nghệ thông tin, Nén dữ liệu (Data compression) là việc chuyển định dạng thông tin sử dụng ít dung lượng hơn cách thể hiện ở dữ liệu gốc. Hiện nay, thuật toán mã hóa này được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới. Infographic dưới đây sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành cũng như các đặc điểm, tính năng liên quan đến công cụ hữu ích này.

3024458_Infographic_lich_su_cua_nen_du_lieu