Những con số chấn động về TNGT năm 2013 (Motion Graphic)

Một sản phẩm TVC thực hiện theo giải pháp thiết kế Infographic kết hợp hiệu ứng cinema

Khách hàng: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia

Clip đã được phát trên VTV1 và tất cả các kênh truyền hình trên cả nước