Những con số chấn động về TNGT năm 2013 (Motion Graphic)

Posted on Nov 9, 2013

Những con số chấn động về TNGT năm 2013 (Motion Graphic)

Một sản phẩm TVC thực hiện theo giải pháp thiết kế Infographic kết hợp hiệu ứng cinema

Khách hàng: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia

Clip đã được phát trên VTV1 và tất cả các kênh truyền hình trên cả nước