8 dịch vụ video hosting đỉnh nhất năm 2022

Tại Việt Nam, khi nói tới các nền tảng video hosting, mọi người nghĩ ngay tới Youtube, và một số người còn nghĩ đây là nền tảng duy nhất. Với một số người làm sáng tạo nội dung, thì Vimeo…

Đọc tiếp

Traffic accident in Vietnam – Amazing numbers (Motion Graphic)

Traffic accident kills 11,000 Vietnamese people each year. This tragedy equal to 1 tsunami in Japan each 1.5 years , or 2 Katrina storms in America each month,  or 300 families lost their member each days. Furthermore, the traffic accident…

Đọc tiếp