Adamo Studio tuyển Designer (8-12M) và Motion Graphic/Animator (10-15M)

1/TUYỂN 02 GRAPHIC DESIGNER (8-12 triệu) Miêu tả công việc: – Thiết kế infographic – Thiết kế các sản phẩm brochure, profile, poster và tài liệu theo phong cách infographic – Thiết kế phân cảnh motion graphic, motion infographic – Thiết kế tài liệu truyền thông, quảng cáo Yêu câu…

Đọc tiếp