[Infographic] Diễn biến động đất và lở tuyết ở Nepal

Nepal chưa bao giờ trải qua trận động đất lớn đến vậy trong hơn 80 năm qua. Khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là thung lũng đông dân Kathmandu.   (Theo: New York Times, Aljazeera) Việt hóa: Trọng…

Đọc tiếp