Cách làm Infographic đẹp, đơn giản và nhanh chóng

Infographic là một hình thức thiết kế có chủ thể nhất định gồm: ảnh, số liệu, các biểu đồ và chú thích,… Để người đọc dễ hiểu và nắm bắt được nội dung và thông tin mà nó truyền tải.