Tương lai của Điện toán đám mây (Infographic)

(Infogrpahic) Điện toán đám mây là xu hướng công nghệ mới cho phép doanh nghiệp có thể không đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đặt tại trụ sở doanh nghiệp mình như trước đây hoặc thuê ngoài hạ tầng CNTT và truy cập hạ tầng đó qua mạng internet.

Điện toán đám mây là xu hướng công nghệ mới cho phép doanh nghiệp có thể không đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đặt tại trụ sở doanh nghiệp mình như trước đây hoặc thuê ngoài hạ tầng CNTT và truy cập hạ tầng đó qua mạng internet.

Theo những nghiên cứu mới nhất thì trong 5 năm tới, khối lượng công việc thực hiện trên các đám mây này sẽ tăng gấp 2 lần, lưu lượng sử dụng tăng lên gấp 8 lần, hybrid cloud sẽ là người chiến thắng khi tăng 43% trong khi Public cloud và Private Cloud đều sụt giảm.

Phiên bản Việt hoá thuộc Adamo Studio

Tuong lai cua dien toan dam may